Školení a kurzy pro obsluhu stavebních, zemních a manipulačních strojů

V rámci prevence rizik podle zákona 309/2006 Sb., ustanovení § 101 a 102 Zákona 262/2006 Sb. - zákoníku práce je zaměstnavatel v souvislosti s provozem strojů a strojních zařízení povinen zajistit zaměstnancům proškolení obsluh těchto používaných strojů, ať již jsou to stoje stavební. zemní či manipulační techniky.

Tyto jsou důležité, jak z hlediska právního, tak bezpečnosti při práci a předcházení úrazů. Nabízíme kvalitní a individuální školení a kurzy pro obsluhy stavebních, zemních a manipulačních strojů.

Školení probíhá na vybavených pracovištích, případně přímo u provozovatele. Školení také provádíme v přesných termínech i místech dle přání zákazníka.

Těšíme se na spolupráci.

strojee

 

2010 © J. Prokeš - Školení strojníků Brno