Školení a kurzy pro obsluhu stavebních, zemních a manipulačních strojů

 

Vítáme Vás na našem webu zaměřeného na školení a kurzy pro obsluhu strojů všech druhů a typů.

Naše školící středisko nabízí kurzy celoživotního vzdělávání (KCŽV) pro získání odborných dokladů k obsluze a ovládání stavební mechanizace. Jedná se o velmi široký okruh stavebních a zemních strojů, silničních mechanizmů, strojů pro skalní práce a lomová hospodářství, strojů pro těžbu a nakládku surovin v hrubé keramice a výroby maltovin. Problematika výuky je zaměřena i na obsluhu strojů ve vertikální a horizontální dopravě.

Metodika výuky probíhá podle Zákona o vysokých školách, č.210/2000 Sb., § 60. Forma výuky závisí na individuelním rozhodnutí každého zájemce, který se může sám rozhodnout, jakou formu studia si vybere ,zda formu denního studia, dálkového studia atd. Zaměstnanci stavebních firem se rozhodují nejčastěji pro formu distančního studia, která je vedena nepovinnými konsultacemi s tím, že si je mohou podle potřeby vyžádat a použít technické studijní materiály k dané problematice, které jim konsultační středisko KCV poskytne.

Podnikatelská stavební veřejnost využívá nejpřitažlivějšího způsobu výuky a to je externí forma distančního studia, kdy uchazeč navštěvuje vyžádané konsultace k zadané látce a problematiku studuje ve svém volném čase doma. K závěrečné odborné zkoušce se přihlásí individuelně, jakmile je na ni připraven. Jak sám uchazeč, tak i jeho zaměstnavatel není vázán časově a obě strany tak mohou disponovat s pracovní dobou podle svého uvážení a podle daných možností na stavbách (ušetří cca 9 pracovních dnů). Odbornou literaturu a technické podklady ke studiu obdrží od školícího střediska v potřebném rozsahu. Zájemci o rozšíření Průkazu strojníka o další stroje podstupují stejnou praxi, jako zájemci o Průkazy nové.

Odborné doklady jsou přísně evidovány v počítačové databance a tím je zajištěna možnost je obnovit nebo vyměnit při znehodnocení, či ztrátě. Evidence těchto dokladů vyhovuje i Zákonu o zachování osobních dat fyzických osob stejně, jako odborné doklady vydávané vysokými školami v ČR a jsou rovněž z hlediska platnosti nezpochybnitelné.

Na požádání vyměňujeme staré doklady vydané Československou socialistickou republikou, nebo Českou a Slovenskou federativní republikou, jejichž platnost v Evropské unii logicky skončila, za nové, při zachování získaných odborností. Nové Průkazy strojníků mají podstatně širší rozsah s hlediska kategorizace strojů.


rypadlo

Periodická školení na získané odbornosti provádíme přímo na pracovištích u objednatele za pomoci audiovizuelní techniky, a opakováním příslušně platné legislativy. Na základě závěrečného kontrolního testu pak získává uchazeč prolongační razítko na další funkční období.

Hledáte-li kvalitní a přesto levné školení (kurz) - jste na správném místě!!

2010 © J. Prokeš - Školení strojníků Brno